Moderné stavanie modulovými stavbami
Staviame modulárne

Dinosaury v podobe starých drevených buniek s oceľovou konštrukciu v kombinácií s umakartom patria z hľadiska ich využitia v stavebníctve do prehistórie. Kontajnery sa zmenili na moduly, z ktorých sa dajú ako skladačka postaviť nie len objekty dočasného charakteru, ale pokojne stavby trvalého charakteru. Najjednoduchšie moduly slúžia najmä ako zariadenia stavenísk (kancelárie, ubytovne, šatne, sociálne zariadenia). Dajú sa pružne rozobrať a premiestniť na iné miesto, môžu sa využívať samostatne, spájať vedľa seba, za sebou či na seba až do výšky troch poschodí.
Top trend – modulárny systém
Z jednotlivých dopredu pripravených modulov, ktorých kvalita sa rovná pevnej stavbe, vzniká individuálna stavba, kde je základným prvkom samonosná oceľová konštrukcia so vsadenými podlahovými, stenovými a stropnými dielmi. Komplexné budovy so základným vybavením tak vznikajú vo veľmi krátkom čase. To redukuje prácu na stavenisku na minimum a tým umožňuje výrazne skrátiť čas výstavby. Hlavnými dôvodmi, prečo sa prikloniť k modulovej výstavbe, sú predovšetkým rýchlosť realizácie a primeraná cena. Objekt z modulov sa postaví omnoho skôr ako murovaný. Takýmto spôsobom možno pomocou jedného modulu rozšíriť napríklad obchod za jeden víkend. V západnej Európe, kde sú modulové kontajnery „doma“, sa z nich stavajú laboratória, výskumné priestory, predajne, stánky, nemocnice, peňažné i poisťovacie ústavy.
Vonkajšia úprava stavieb
Fasáda stavieb sa realizuje podľa prianí zákazníka. Môže byť štandardná, z lakovaného pozinkovaného trapézového plechu v akejkoľvek farbe, s nanesenou omietkou, prípadne obložená drevom. Strecha sa dá realizovať štandardne z pozinkovaného plechu alebo s miernym spádom, prípadne môže byť namontovaná sedlová či pultová strecha. Poschodové zostavy môžu mať vnútorné alebo vonkajšie schodisko, ktoré môže byť priame aj točité.
Realizáciu požiadaviek podporuje počítačové plánovanie, pričom každé poschodie sa dá plánovať samostatne a nie je viazané na štandardné dĺžky a šírky. Ku každému projektu je spracovaná statika oceľovej nosnej konštrukcie, v ktorej sa už môže zohľadniť neskoršie  želanie investora na rozšírenie, prípadne zdvihnutie o poschodie danej stavby.
Flexibilita
Nespornou výhodou stavieb z modulov je aj možnosť v krátkom čase zmeniť pôvodný pôdorys podľa aktuálnych požiadaviek. Žiadna stena nemá nosnú funkciu a preto sa môže podľa potreby odstrániť alebo premiestniť. Tak sa môže napríklad z dvoch samostatných kancelárií ihneď vytvoriť školiaca miestnosť. A keď už priestor nestačí? Ani to nie je problém – stavba sa môže kedykoľvek rozrásť, hoci aj o ďalšie poschodie.
Modulový systém sa dá kombinovať aj s tradičnými stavbami. Tam, kde je nutný masívny spôsob výstavby , napríklad pivníc, alebo garáží, môže byť objekt z modulov postavený na uzavretú betónovú dosku tejto spodnej stavby. Úplná voľnosť úprav dáva mnohostranné možnosti použitia systému či už na stavby kancelárií, správnych budov, škôl, škôlok, bánk či obytných domov – všade sa dajú realizovať takmer všetky predstavy.
Moduly sa môžu použiť nielen na výstavbu nových objektov, ale aj na prístavby, vnútorné stavby (napríklad do hál) či ako nadstavby pôvodných objektov. Materiál a vzhľad fasády sa dá prispôsobiť použitím rovnakých typov okien a dverí, čím sa dosiahne vcelku kvalitné spojenie starého s novým.
 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ak vás tento článok zaujal, určite sa vám budú páčiť i ostatné.

Články a aktuality