Korene spoločnosti  Fagus SK siahajú až do roku 1991, pričom spoločnosť nadviazala na  bohaté skúsenosti získané pred rokom 1989 pri výrobe obytných buniek a predajných stánkov pre niekdajší československý  a východný trh. V súčasnosti je spoločnosť Fagus SK jedným z najväčších výrobcov obytných a sanitárnych modulov v Európe.
Fagus SK zamestnáva okolo 220 pracovníkov, s ktorými vyrába modulárne stavby podľa architektonických návrhov zákazníka,  montuje zostavy, vykonáva kompletný servis a realizuje prípadnú prestavbu resp. demontáž modulovej stavby.
Každá stavba je individuálna a jej základom je samotná oceľová konštrukcia so vsadenými podlahovými, stenovými a stropnými dielmi. Takmer 25 000 m2 kompletných budov za jeden rok a najvyššia kvalita práce nás radí k celoeurópskej špičke v modulových stavbách.
Moderné technológie, odborný personál, rokmi overené procesy – to všetko je zárukou spoľahlivosti a rýchlosti realizácie našich stavieb. Aj preto sme sa úspešne etablovali na nemeckom, holandskom či švajčiarskom trhu, ktoré predstavujú 80 % nášho odbytu.
V snahe o udržanie svojej konkurencieschopnosti na európskom trhu využí­va spoločnosť Fagus SK, s.r.o. viaceré nástroje na zlepšenie a zefektí­vnenie vnútorných procesov spoločnosti. Jedným z nich je aj implementovanie certifikátu kvality podľa EN ISO 9001:2015,  ktoré vyžaduje schopnosť preukazovať neustále zlepšovanie.