Už mnoho rokov sa špecializujeme na výstavbu modulových stavieb ako obytných, tak i sanitárnych modulov. Základ nášho stavebného portfólia tvoria kancelárske budovy, školy, škôlky a študentské domovy.  Ďalej medzi naše realizácie patria aj nemocnice, veterinárne ambulancie a iné.

Ak sa stavba rieši modulovým typom  výstavby odpadávajú časovo i finančne náročné konkurzy, porovnávanie, zadávanie a dozor nad jednotlivými remeselnými prácami. Neexistujú žiadne koordinačné problémy - výroba modulov môže prebiehať, zatiaľ čo na mieste stavby je v chode zhotovenie inžinierskych sietí a základov. To znamená, že i pri nepriaznivých poveternostných podmienkach ako sú sneh, mráz a dážď napredujú práce nepretržite. Týmto sa znižuje doba realizácie stavby na minimum. Úspora času je rozhodujúca – až 80 % oproti obvyklému spôsobu stavby!

Naše hlavné výhody

  • Rýchlosť - výstavba v priebehu krátkej doby a v dohodnutom termíne - až o 80 % rýchlejšie oproti obvyklému spôsobu stavby
  • Prefabrikácia – celá stavba je komplet prefabrikovaná v halách; na mieste výstavby je potrebné vykonať iba zemné vrty, nainštalovať piloty a zmontovať vyrobené diely.
  • Celoročná tzv. suchá výstavba –nie sú potrebné technologické prestávky spojené so schnutím stavebných materiálov. Stavba môže prebehnúť v akomkoľvek ročnom období, nesprevádza ju hluk, víriaci sa prach, ani obťažujúca ťažká stavebná technika (väčšinou sa vyskytuje len žeriav). To všetko znižuje finančnú nákladnosť a zvyšuje ekologickosť stavby.
  • Zdravotne nezávadné prostredie v najvyššom štandarde - dnes je možné vďaka novým technológiám a inováciám v stavebných materiálov, moduly komfortne vybaviť, použiť kvalitné i originálne nezávadné materiály.
  • Flexibilita - ľahká demontáž a opätovná montáž na novom mieste, prípadné rozšírenie hotových budov
  • Repasia dlhodobo používaných modulov

 

Technológia výstavby mimo stavenisko

Hlavnou charakteristikou tohto stavebného systému je predovšetkým vysoký stupeň prefabrikácie. To znamená, že stavba je až z 90 percent vyrobená mimo staveniska vo výrobnom závode. Na mieste realizácie stavby dochádza zväčša len k spojeniu jednotlivých modulov, prípadne realizácie fasády či dodatočnej strechy a napojeniu stavby na inžinierske siete. To predurčuje charakter stavby ako veľmi rýchlu a ekonomicky výhodnú.

Zdravotne nezávadné prostredie v najvyššom štandarde

Dnes je vďaka novým technológiam a materiálovým inováciam, možné moduly komfortne vybaviť, použiť kvalitné i originálne materiály do interiéru i exteriéru, vďaka čomu sú modulárne stavby schopne konkurovať a v mnohom predstihnúť aj klasické stavby konvenčného charakteru.