Najznámejšia ekoznačka v Nemecku
Vznik v roku 1978

Pôvodom pochádza z Nemecka, kde ju zaviedli a používajú od roku 1978. Modrý anjel stanovuje štandardy ekologicky orientovaných produktov a služieb, ktoré vyberá nezávislá komisia v súlade s definovanými kritériami. Značka Modrý anjel sa udeľuje spoločnostiam ako istý druh ocenenia za ich záväzky voči ochrane životného prostredia. Modrý anjel je „ekologickým majákom“, ktorý zákazníkovi ukazuje cestu k ekologicky lepšiemu produktu a podporuje environmentálne uvedomelú spotrebu.
Modrý anjel označuje produkty plne šetrné k životnému prostrediu a k človeku. Táto značka napr. zaručuje, že pri výrobe neboli použité nebezpečné chemikálie, alebo že bola pri výrobe maximálne obmedzená spotreba vody a energií.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ak vás tento článok zaujal, určite sa vám budú páčiť i ostatné.

Články a aktuality